Rybáři vodákům

Vážení vodáci. Za chvíli nasednete do lodí nebo raftů a poplujete po řece Jizeře, obklopeni přírodními krásami relativně nedotčené přírody po obou stranách. Při troše štěstí zahlédnete ledňáčka, konipasa, volavky nebo kachny. O čistotě Jizery, která je pstruhovým rybářským revírem na němž hospodaří ČRS MO Malá Skála, vypovídá velké množství ryb. Žijí Zde lososovité ryby, zejména pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, siven americký a ryby chráněné mihule potoční, střevle potoční a vranka obecná. Dále se zde vyskytují např. jelec tloušť, okoun říční. hrouzek obecný, úhoř říční, plotice obecná, mřenka mramorovaná. Na březích rostou vzácně rostliny. Převážná část toku se nachází ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Průlom Jizery u Rakous s výměrou 1 255 ha je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.  Žádáme Vás o dodržování následujících podmínek nutných k zachování života a krás zdejší přírody:

  • Při nastupování do lodi a vystupování z ní šlapejte co nejméně po dně řeky. Zejména v době tření výše uvedených ryb v měsících dubnu - červnu!
  • Po celou dobu plavby nevystupujte z lodí (rybáři v tomto revíru lovící mají zákaz brodění v řece v době tření ryb - od 1.1. do l5.6.)!
  • Neobracejte ani neposunujte kameny, které slouží jako úkryt zejména ohrožené a chráněné vrance obecné!
  • Řeku projíždějte v místech nejhlubšího koryta. Snažte se nejezdit po mělčinách, zbytečně nepřetahovat lodě přes mělčiny, pádly zbytečně nesahat do dna řeky a tím neničit místa, kde jsou ryby vytřené (neničit plůdek a jìkry vytřených ryb)!
  • Neničte jakékoliv vodní rostliny - prokysličují a čistí vodu, ryby se zde vytírají. Jedná se především o zelené vodní rostliny - lakušník splývavý (lidově řečený vodníkovy vlasy). Někteří vodáci je z neznalosti vytrhávají a při jízdě si je z legrace dávají na hlavu a baví se tím. Jedná se o hrubé ničení a poškozování dna řeky!
  • Při vystupování na břeh neničte rostliny, dejte pozor na ptačí hnízda!
  • Po celou dobu plavby dodržujte klid, zbytečně nekřičte, buďte tolerantní k rybářům a okolí! Pokud uvidíte rybáře lovícího v korytě, snažte se ho objet, nenajíždějte na něho lodí!
  • Nezraňujte vodní živočichy házením kamení!
  • Dodržujte zákaz lovu bez platných rybářských dokladů! Každý lovící ryby, musí mít platnou celosvazovou nebo severočeskou územní pstruhovou povolenku a platný rybářský lístek!
  • Odpadky dovezte až do cíle a odhoďte je do nádob k tomu určených! Snažte se k okolní přírodě chovat s vědomím, že chcete její krásy vidět i příště a uchovat je pro další generace!

Děkujeme.

Obecní úřad Malá Skála a Místní organizace Českého rybářského svazu Malá Skála

Sportovní aktivity

Kontakt:

Mgr. Vladislav Nejedlý

tel.: 603 929 968

e-mail: outdoorschool@seznam.cz

sídlo firmy na  mapě zde

GPS: 50°34'32.243"N, 15°9'25.967"E

Půjčovna lodí, vodáctví