Zacházení s kánoí

Zacházení s kánoí

Kánoe je cenný materiál je třeba s ní zacházet šetrně. Pokud kánoi pokládáme na zem, dáváme pozor, abychom ji pokládali pokud možno na trávu, nebo alespoň rovný podklad. Pokud je nevyhnutelné kánoi odložit na kameny nebo nerovný povrch, je třeba s ní zacházet s maximální opatrností a dávat pozor, aby se nepoškodila. 

Většina moderních kánoí je vyrobena z polyetylenu, který je sice pružný odolný proti nárazu, avšak je velmi měkký a snadno se v něm vytvoří hluboké škrábance. Proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména při proplouvání mělkými místy, peřeji a jinými komplikacemi a pokud možno volit nejlepší cestu tak, aby se kánoe pokud možno nedotkla dna ani žádné pevné překážky. Za tím účelem je dobré, pokud háček zadákovi s předstihem hlásí polohu všech kamenů nad vodou i pod vodou, do kterých by mohla kánoe narazit. Pokud je terén nepřehledný, může se za tím účelem zadák opatrně vztyčit v lodi, aby dohlédl dále.

Pokud dojde k situaci, kdy se loď zaklíní mezi kameny, nebo se šoupe po mělkém dně, je nutné, aby oba vodáci vystoupili z lodi a loď společnými silami vyprostili, popř. odtáhli na hlubší místo, kde je možno bez šoupání pokračovat v plavbě. Opakovaným šoupáním o dno či o kameny se loď velmi poškozuje!

Přenášení jezů

Potřebujeme-li překonat jez (na Jizeře je většina jezů nesjízdných), vždy kánoi přenášíme, nikdy se ji nepokoušíme pouštět po vodě přes jez! Kánoi vždy s dostatečným předstihem před jezem vyneseme na břeh přeneseme ji pod jez do místa, kde je možno opět bezpečně nasednout!

Sportovní aktivity

Kontakt:

Mgr. Vladislav Nejedlý

tel.: 603 929 968

e-mail: outdoorschool@seznam.cz

sídlo firmy na  mapě zde

GPS: 50°34'32.243"N, 15°9'25.967"E

Půjčovna lodí, vodáctví